top of page
okustim1

TERAPIA OKUSTIM®

Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki
Dystrofia czopkowo-pręcikowa
Zespół Ushera

Przezrogówkowa stymulacja mikroprądami w Barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki oraz w dystrofii czopkowo-pręcikowej

Postępującej redukcji pola widzenia w retinopatii barwnikowej (RP) nie można jak dotąd zatrzymać ani nawet odwrócić żadną terapią. Przezrogówkowa stymulacja elektryczna (TcES) może pomóc spowolnić postęp RP. Bezpieczeństwo terapii TcES Systemem OkuStim zostało wykazane w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych.


Podstawa terapii
Stymulacja mikroprądami może aktywować szlaki sygnałowe i uwalnianie substancji w siatkówce działając ochronnie na jej komórki. To neuroprotekcyjne działanie pozwala na dłuższe utrzymanie funkcji fizjologicznych w siatkówce i spowolnić procesy degeneracyjne.

Aplikacja
W terapii TES stymulację siatkówki uzyskuje się przez przezrogówkowe podanie delikatnego prądu (< 1mA) na powierzchnię oka, który rozprzestrzenia się w kierunku siatkówki. Prąd jest doprowadzany przez elektrodę nitkową. Aplikacja OkuStim przeznaczona jest do samodzielnego użytku domowego przez pacjenta, po wprowadzeniu przez przeszkolony personel medyczny. Zabieg wykonywany jest raz w tygodniu przez 30 minut. Wyraźnie zaleca się sześciomiesięczne kontrole u okulisty.

Badania kliniczne
Badania kliniczne pokazują, że TcES wyzwala procesy fizjologiczne w siatkówce pacjentów z RP. Aplikacja natychmiast powoduje znaczny wzrost przepływu krwi do centralnej siatkówki oraz zwiększone zużycie tlenu przez komórki siatkówki. Randomizowane, kontrolowane badania z cotygodniowym stosowaniem wykazały również znaczną poprawę ostrości wzroku , pola widzenia oraz poprawę amplitudy fali b w ERG przystosowanym do ciemności i światła. Efekt TcES wydaje się być przejściowy, co sugeruje długotrwałe stosowanie.

 

Bezpieczeństwo stosowania systemu OkuStim zostało jednoznacznie udowodnione we wszystkich badaniach klinicznych, w tym w wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym postmarketingowym w 11 europejskich klinikach (TESOLA).

 

Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania kliniczne z systemem OkuStim konsekwentnie wykazały bezpieczeństwo stosowania terapii TcES w warunkach ambulatoryjnych i domowych. W badaniach wzięło udział ponad 300 pacjentów, którzy stosowali terapię przez 130 lat, w tym ponad 60 lat w warunkach domowych. W sumie przez ponad 3600 godzin stymulacji nie wystąpiło żadne poważne zdarzenie niepożądane związane z urządzeniem lub terapią.

 

Chociaż dane kliniczne z różnych badań nie dają jeszcze spójnego obrazu klinicznie istotnych skutków długoterminowych, wskazują one na znaczący wpływ TcES na funkcję fotoreceptorów i pozytywny wpływ na pole widzenia i ostrość wzroku. W uznaniu tego, Niemiecki Instytut Jakości i Efektywności w Opiece Zdrowotnej (IQWiG) potwierdził, że terapia TcES za pomocą systemu OkuStim może przynieść istotne korzyści pacjentowi.

Opieka i wsparcie pacjenta
Na podstawie dotychczasowych danych terapia TES została sklasyfikowana jako bezpieczna przez Arbeitskreis Klinische Fragen (AKF) PRO RETINA e.V., dzięki czemu może być stosowana również poza kontekstem badań u pacjentów z RP. Ponadto nie ma przeciwwskazań do stosowania leczenia w innych uogólnionych dziedzicznych dystrofiach siatkówki (dystrofie czopków i pręcików, naczyniówka, zespół Ushera itp.) System OkuStim jest dostępny wyłącznie na receptę. Stale rozwijająca się sieć klinik okulistycznych jest dostępna jako Centra Kompetencji dla pacjentów. System OkuStim jest dostępny w naszych Optimal Eye Clinics w Norwegii.

Jak mogę rozpocząć terapię Okustim?

Urządzenie Okustim można nabyć do terapii samodzielnej w domu. Musi ono być uprzednio indywidulane zaprogramowane dla każdego pacjenta. Konieczna będzie więc wizyta w jednej z naszych klinik. Przed zakupieniem może być wymagana wizyta Okulistyczna u jednego z naszych specjalistów, który zakwalifikuje pacjenta do zabiegów OkuStim. Istnieje możliwość zakupu na raty lub też wykonywania terapii raz w tygodniu w jednej z naszych klinik. W celu uzyskania więcej informacji odnośnie terapii, zakupu oraz ceny urządzenia skontaktuj się z nami.

44b5dd_cebdd363803446ca871e32958a2f3452~mv2
44b5dd_f645a8c1d9aa4ec7a081454278edcb1a~mv2
44b5dd_99b6fb5f1d564e559d983fa2da64ec84~mv2
44b5dd_c09c90caad6d4bb9ab2de197307d8ac6~mv2
ok2.webp
bottom of page